Ziemia Święta

Pielgrzymka do Ziemi Świętej ma wymiar szczególny, nieporównywalny z żadną inną. Pozwala naocznie poznać wiele miejsc znanych z Biblii, dostarcza niezapomnianych wrażeń, wzbudza głębokie emocje. Teksty Ewangelii stają się bliższe, bardziej wymowne, namacalne nieomal. Chodzić po Ziemi naszego Zbawiciela, Jego Matki Maryi oraz poznawać początki Kościoła jest to wielka łaska dla człowieka wierzącego. Oglądać to samo niebo, patrzeć na te same kwiatki, oddychać tym samym powietrzem, widzieć te same gwiazdy, które oglądał Jezus. 

Ziemia Święta to miejsce szczególne dla dziejów naszej cywilizacji. Tu żył i nauczał Jezus Chrystus, tu Żydzi odnaleźli Ziemię Obiecaną. Kraina, będąca areną wydarzeń opisanych w Starym i Nowym Testamencie.  Cel pielgrzymek oraz wycieczek niezliczonej rzeszy pielgrzymów i turystów. Chrześcijanie pielgrzymowali do Ziemi Świętej niemal od samych początków chrześcijaństwa, nie zważając na trudności i niebezpieczeństwa dalekiej drogi. Dzisiaj, kiedy dotarcie do Izraela jest łatwiejsze, podróż do Ziemi Świętej wciąż pozostaje niezwykłym przeżyciem.

 

12-20.03.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA:  EIN KAREM, YAD VASHEM, JEROZOLIMA, BETLEJEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, NAZARET, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON, TEL AVIV/9 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD    PROGRAM 

13-21.03.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA: EIN KAREM, YAD VASHEM, JEROZOLIMA, BETLEJEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, NAZARET, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON, TEL AVIV /9 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD PROGRAM

24.03-1.04.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA: JEROZOLIMA, BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON, TEL AVIV  /9 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD PROGRAM

25.04-3.05.2023 ZIEMIA ŚWIĘTA: TEL AVIV,CEZAREA, HAJFA, KANA, NAZARET, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, MAGDALA, GÓRA TABOR,  BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM, JEROZOLIMA, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA  /9 dni/, Koszt: 2590 Zł + 590 USD PROGRAM

26.04-4.05.2023 ZIEMIA ŚWIĘTA: BRAK MIEJSC!!!  /9 dni/, Koszt: 2590 Zł + 590 USD PROGRAM

30.05-6.06.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, NAZARET,  KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM,  JEROZOLIMA, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA /8 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD PROGRAM

27.06-5.07.2023 ZIEMIA ŚWIĘTA: TEL AVIV, JEROZOLIMA, BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON  /9 dni/, Koszt: 2500 Zł + 590 USD PROGRAM

2-10.07.2023 ZIEMIA ŚWIĘTA: EIN KAREM, YAD VASHEM, JEROZOLIMA, BETLEJEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BETANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, NAZARET, KANA, GÓRA TABOR, HAJFA CEZAREA, HERODION, HEBRON, TEL AVIV  /9 dni/, Koszt: 2570 Zł + 570 USD PROGRAM

3-11.09.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA: EIN KAREM, YAD VASHEM, JEROZOLIMA, BETLEJEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, NAZARET, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON, TEL AVIV /9 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD PROGRAM

21-30.09.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA Z JORDANIĄ: BRAK MIEJSC!!!! /10 dni/, Koszt: 2500 Zł + 870 USD PROGRAM

24.09-2.10.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA: TEL AVIV, JEROZOLIMA, BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON  /9 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD PROGRAM

8-16.10.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA: TEL AVIV, JEROZOLIMA, BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, KANA, GÓRA TABOR, CEZAREA, HAJFA, HERODION, HEBRON  /9 dni/, Koszt: 2490 Zł + 590 USD PROGRAM

12-21.10.2023 – ZIEMIA ŚWIĘTA Z JORDANIĄ: DŻERASZ, AMMAN, MADABA, GÓRA NIEBO, WADI RUM, PETRA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, KAFARNAUM, TABHA, NAZARET, KANA, GÓRA TABOR, HAJFA, CEZAREA, EIN KAREM, YAD VASHEM, BETLEJEM, KACAR EL JAHUD, WADI KELT, JERYCHO, QUMRAN, MORZE MARTWE, BETANIA, JEROZOLIMA, GÓRA OLIWNA, GORA SYJON /10 dni/, Koszt: 2500 Zł + 870 USD PROGRAM