Włochy

12 – 20.10.2019 – WŁOCHY – WENECJA, PADWA, ASYŻ, CASIA (Św. Rita), RZYM, POMPEJE, NEAPOL ( O. Dolindo), SAN GIOVANI ROTONDO (O. Pio), SERRACAPRIOLA (O. Matteo), MONTE SANT’ANGELO, LANCIANO, LORETO, SAN MARINO /9dni// Koszt: 650 Zł + 330 Euro PROGRAM

25.04-03.05.2020 – WŁOCHY – WENECJA, PADWA, ASYŻ (Św. Franciszek), CASIA (Św. Rita), RZYM, POMPEJE, NEAPOL ( O. Dolindo), SAN GIOVANI ROTONDO (O. Pio),  MONTE SANT’ANGELO, LANCIANO, LORETO, SAN MARINO /9dni// Koszt: 650 Zł + 330 Euro