3-11.03.2024 ZIEMIA ŚWIĘTA

Zwiedzane:

JEROZOLIMA, BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KACAR EL JAHUD, BERANIA, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABHA, KAFARNAUM, NAZARET, KANA, GÓRA TABOR, HAJFA,CEZAREA, EIN AVDAD, AVDAD, MAKTESH RAMON, TEL AVIV, JAFFO

9 dni

Koszt :

2590 zł + 590 USD

Pobierz program wycieczki: