29-29.06.2023 WILNO – STUDZIENICZNA- DRUSKIENNIKI – TROKI – KOWNO

Zwiedzane:

WILNO, STUDZIENICZNA, DRUSKIENNIKI, TROKI, KOWNO

Czas pobytu:

4 dni

Koszt :

390 Zł + 120 Euro

Pobierz program wycieczki: