27-30.10.2022 WILNO

Zwiedzane:

WILNO, TROKI, DRUSKIENNIKI, STUDZIENICZNA

Czas pobytu:

4 dni

Koszt :

290 Zł + 120 Euro

Pobierz program wycieczki: