28 -30.08.2018 – WILNO, TROKI, DRUSKIENNIKI

Zwiedzane:

WILNO, TROKI, DRUSKIENNIKI

Czas pobytu:

3 dni

Koszt :

370 zł

Pobierz program wycieczki: