2-5.03.2023 WILNO JARMARK KAZIUKOWY – KOWNO – DRUSKIENNIKI – TROKI – STUDZIENICZNA

Zwiedzane

WILNO, KOWNO, TROKI, DRUSKIENNIKI, STUDZIENICZNA

Czas pobytu:

4 dni

Koszt :

390 Zł + 120 Euro

Pobierz program wycieczki: