1-4.09.2022 WILNO – STUDZIENICZNA – TROKI – DRUSKIENNIKI

Zwiedzane:

WILNO, TROKI, DRUSKIENNIKI, STUDZIENICZNA

Czas pobytu:

4 dni

Koszt :

200 Zł + 120 Euro

Pobierz program wycieczki: