05-08.09.2018 WILNO, TROKI, DRUSKIENNIKI

Zwiedzane:

WILNO, TROKI, DRUSKIENNIKI

Czas pobytu:

4 dni

Koszt :

550 zŁ

Pobierz program wycieczki: